Heizanstrich
Polityka prywatności
«»

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Ogólny

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej informacji prawnej serwisu.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.
Do dostarczenia wszystkich treści jest odpowiedni język.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Zawsze masz prawo zażądać bezpłatnie informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Masz również prawo do żądania ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Narzędzia analityczne i zewnętrzne

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być dokonywane analizy statystyczne dotyczące Twojego zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię o tym, jak skorzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest firma wymieniona w nadruku, w szczególności zarząd.

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Jeśli masz pytania dotyczące Twojego profilu danych osobowych, nie wahaj się zapytać za pośrednictwem poczty e-mail.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłe działania. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały automatycznie dostarczone Tobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdy zmienia się z „http://” na „https://”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które są przechowywane, a także o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych e-maili

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów dotyczących informacji prawnych na stronie internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które nie wnioskowano wyraźnie. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam e-mail.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka


Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twoich

odwiedzinach. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, dzięki czemu możesz decydować w każdym przypadku, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookie. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (takich jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi świadczonej bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logowania serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”. To są:


• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
• Używany system operacyjny
• URL strony odsyłającej
• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• Czas żądania serwera
• Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

4. Social media

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby zapoznać się z przeglądem wtyczek Facebooka, zobacz:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzasz naszą stronę, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” Facebooka, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizyty na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną internetową i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy używasz

Twitter i funkcja „Prześlij dalej”, odwiedzane strony internetowe są połączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy.

Twoje preferencje dotyczące prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Korzystanie z przycisku Google +1 umożliwia publikowanie informacji na całym świecie. Za pomocą przycisku Google+ Ty i inni użytkownicy możecie otrzymywać niestandardowe treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno fakt, że dałeś +1 fragmentowi treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane razem z Twoją nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1, aby ulepszać usługi Google dla Ciebie i innych. Aby korzystać z przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana przez wszystkie usługi Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której używałeś do udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być pokazywana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub inne informacje, które mogą Cię zidentyfikować.

Wykorzystanie zebranych danych: Oprócz zastosowań wymienionych powyżej, podane przez Ciebie informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych Google. Google może publikować podsumowujące statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone.

5. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona nie korzysta z Google Analytics.

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa mierzy konwersje za pomocą pikseli akcji odwiedzających z Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Pozwalają one śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po kliknięciu reklamy na Facebooku w celu dotarcia do witryny dostawcy. Pozwala to na analizę skuteczności reklam Facebooka w celach statystycznych i badań rynkowych oraz ich przyszłej optymalizacji.

Zebrane dane są dla nas jako operatorów tej strony anonimowe i nie możemy ich używać do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości naszych użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, który może połączyć się z Twoim profilem na Facebooku i który może wykorzystać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Umożliwi to Facebookowi wyświetlanie reklam zarówno na Facebooku, jak i na stronach osób trzecich. Nie mamy kontroli nad sposobem wykorzystania tych danych.

Sprawdź politykę prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej o ochronie prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Najpierw musisz zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Dane Newslettera

Nie dostarczamy Newslettera.

7. Wtyczki i narzędzia

Nie używamy wtyczek ani narzędzi YouTube.

Czcionki internetowe Google

W celu jednolitego przedstawienia czcionek ta strona korzysta z czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej nastąpił za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Carbon4 Heizsysteme GmbH:

Höllriegelskreuther Weg 3

82065 Baierbrunn

Tel.: +49 (0) 89 - 215 388 650

info@carbon-4.com

www.carbon-4.com

 


© 2024
Fenster schließen
Polityka prywatności